Beyond is an ecosystem of continuous learning and professional development.

How might we improve Beyond?

dg-b2334

بلبرينگ ها جزو زير مجموعه بيرينگ هاي غلطشي هستند و به طور کلي تمام بيرينگ هاي غلتشي از دو عدد رينگ و مجموعه ايي از اجزاء غلتنده که در مسير مشخصي داخل رينگ ها حرکت مي کنند، تشکيل شده اند.خرید و فروش انواع رولبرینگ در دیجی برینگ شکل هاي استاندارد اين اجزاء شامل ساچمه يا رولر استوانه‌ي يا رولر سوزني يا رولر مخروطي يا رولر بشکه ايي متقارن يا رولر بشکه ايي نامتقارن مي باشند.بلبرينگ ها جزو زير مجموعه بيرينگ هاي غلطشي هستند و به طور کلي تمام بيرينگ هاي غلتشي از دو عدد رينگ و مجموعه ايي از اجزاء غلتنده که در مسير مشخصي داخل رينگ ها حرکت مي کنند، تشکيل شده اند. شکل هاي استاندارد اين اجزاء شامل ساچمه يا رولر استوانه‌ي يا رولر سوزني يا رولر مخروطي يا رولر بشکه ايي متقارن يا رولر بشکه ايي نامتقارن مي باشند. بلبرينگ ها جزو زير مجموعه بيرينگ هاي غلطشي هستند و به طور کلي تمام بيرينگ هاي غلتشي از دو عدد رينگ و مجموعه ايي از اجزاء غلتنده که در مسير مشخصي داخل رينگ ها حرکت مي کنند، تشکيل شده اند. شکل هاي استاندارد اين اجزاء شامل ساچمه يا رولر استوانه‌ي يا رولر سوزني يا رولر مخروطي يا رولر بشکه ايي متقارن يا رولر بشکه ايي نامتقارن مي باشند.بلبرينگ ها جزو زير مجموعه بيرينگ هاي غلطشي هستند و به طور کلي تمام بيرينگ هاي غلتشي از دو عدد رينگ و مجموعه ايي از اجزاء غلتنده که در مسير مشخصي داخل رينگ ها حرکت مي کنند، تشکيل شده اند.رولبرینگ شکل هاي استاندارد اين اجزاء شامل ساچمه يا رولر استوانه‌ي يا رولر سوزني يا رولر مخروطي يا رولر بشکه ايي متقارن يا رولر بشکه ايي نامتقارن مي باشند.بلبرينگ ها جزو زير مجموعه بيرينگ هاي غلطشي هستند و به طور کلي تمام بيرينگ هاي غلتشي از دو عدد رينگ و مجموعه ايي از اجزاء غلتنده که در مسير مشخصي داخل رينگ ها حرکت مي کنند، تشکيل شده اند. شکل هاي استاندارد اين اجزاء شامل ساچمه يا رولر استوانه‌ي يا رولر سوزني يا رولر مخروطي يا رولر بشکه ايي متقارن يا رولر بشکه ايي نامتقارن مي باشند.بُل بِرينگ يا بال بِرينگ (به انگليسي: Ball bearing) يا ياتاقان توپي گونه‌اي از چرخنده از خانواده ياتاقان‌ها هستند که کاربرد وسيعي در ابزارهاي مختلف مانند هر چيزي که مي‌چرخد و ديسک‌هاي سخت رايانه و اسکيت‌ها و صنايع بزرگ و خودروها و موتورها و … دارند. بلبرينگ‌ها مي‌توانند هم بارهاي شعاعي و هم بارهاي محوري را تحمل کنند و معمولاً در جاهايي به کار مي‌روند که بار به نسبت کوچک باشد. در يک بلبرينگ بار از لايه? خارجي به گوي‌ها اعمال مي‌شود و از آنجا فشار به لايه? داخلي منتقل مي‌گردد.رولبرینگ با توجه به کروي‌بودن گوي‌ها، نقطه? تماسشان با لايه‌هاي دروني و بيروني بسيار کوچک خواهد بود، (تماس به‌صورت خطي يا نقطه اي) در نتيجه مي‌توانند بسيار نرم حرکت کنند؛ از سوي ديگر با توجه به کوچک بودن محل تماس، اگر فشار بيش از حدي به گوي‌ها وارد شود مي‌تواند موجب تغييرشکل يا خردشدن آن‌ها گردد، در اينگونه موارد مي‌توان از ياتاقان‌هاي غلطکي? يا ياتاقان‌هاي غلطکي مخروطي‌شکل? استفاده کرد. گونه? خاصي از بلبرينگ‌ها، بلبرينگ‌هاي محوري? نام دارند که براي سرعت‌هاي پايين در نظر گرفته شده‌اند و نمي‌توانند بارهاي محوري شديد را تحمل کنند و از نمونه‌هاي کاربردها آن‌ها مي‌توان به کاربردشان در ميزهاي گردان اشاره کرد.طرز کار بلبرينگدر بلبرينگ‌ها بار از لايه? خارجي به گوي‌ها منتقل مي‌شود و از گوي‌ها فشار به لايه?قیمت رولبرینگ داخلي منتقل مي‌گردد. کروي‌بودن گوي‌ها باعث شده نقطه? تماس آنها با لايه‌هاي دروني و بيروني بسيار کوچک باشد در نتيجه مي‌توانند بسيار نرم حرکت کنند، از سوي ديگر با توجه به کوچک بودن محل تماس آنها با هم اگر فشار بيش از حدي به ساچمه‌ها وارد شود مي‌تواند موجب تغييرشکل يا خردشدن آن گردد، در اين موارد مي‌توان از رولبرينگ‌ها استفاده کرد.تصور کنيد در خودرو شما چرخ‌هاي استوانه اي مانند چرخ‌هاي تانک داشتيم در اين موارد به دليل تماس زيادي که سطح با اين چرخ داشت اصطکاک بالا مي‌رفت و در نتيجه سرعت حرکت پايين مي‌آمد در رولبرينگ نيز همين اتفاق افتاده مي‌افتد. در نتيجه سرعت بلبرينگ بيشتر از رولبرينگ مي‌باشد.اگر بر بلبرينگ‌ها فشار زيادي وارد شود ساچمه‌هاي داخل آن خرد مي‌شود بنابرين از بلبرينگ‌هاي ساچمه اي که ساچمه‌هاي ريز دارند در فشارهاي کم استفاده مي‌شودقیمت رولبرینگ و براي فشارهاي زياد از بلبرينگ‌هايي که داراي ساچمه‌هاي گرد تخته اي هستند استفاده مي‌شود که به آنها بلبرينگ‌هاي غلتکي مي‌گويند به نوعي از آن داراي غلتک نازکي هستند ياتاقان سوزني مي‌گويند.

  • dg-b2334 dg-b2334
  • Jan 15 2022
  • Attach files